Välkommen ner till Kuretornets bottenvåning. Här i de medeltida valven tar du del av slottets dolda skatter!

I samband med de stora restaureringarna på 1800- och 1900-talet återställdes slottet exteriört. Många byggnadsdetaljer återfanns, detaljer som varit delar av olika byggnader på slottsområdet.
I utställningshyllorna visas nu en del av det fyndmaterial som hittades. Bland fynden finns delar till praktportaler, runstenar, gotiska fönsterbågar, voluter och balusterdockor som varit byggstenar i de lusthus som fanns på slottsvallarna under 1500-talet. Även en medeltida varmluftanläggning, en så kallad hypokaustplatta, finns med i utställningen.

De utställda föremålen visar en del av slottets byggnadshistoria, från medeltiden fram till 1800-talet. En historisk vandring på närmare 800 år.

Kalmar slotts dolda skatter

Roliga fakta

  • Keramiken i utställningen till största del är replica på keramik hittad i Kalmar slottsfjärd.
  • Maten lagades främst över öppen eld.
  • Det fanns många olika specialistyrken med hög status i ett kök under renässansen, såsom exempelvis pastejbagare, masipanbakerska, spettvändare och kryddskrivare.
  • Handeln var mycket omfattande under renässansen. Kryddor från fjärran länder, så som saffran, peppar och nejlika skeppades in till Sverige samt exotisk frukt och mandel.