Välkommen ner till Kuretornets bottenvåning. Här i de medeltida valven tar du del av slottets dolda skatter!

I samband med de stora restaureringarna på 1800- och 1900-talet återställdes slottet exteriört. Många byggnadsdetaljer återfanns, detaljer som varit delar av olika byggnader på slottsområdet.
I utställningshyllorna visas nu en del av det fyndmaterial som hittades. Bland fynden finns delar till praktportaler, runstenar, gotiska fönsterbågar, voluter och balusterdockor som varit byggstenar i de lusthus som fanns på slottsvallarna under 1500-talet. Även en medeltida varmluftanläggning, en så kallad hypokaustplatta, finns med i utställningen.

De utställda föremålen visar en del av slottets byggnadshistoria, från medeltiden fram till 1800-talet. En historisk vandring på närmare 800 år.

Kalmar slotts dolda skatter