Destination Kalmar AB ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål. Bolaget ska även samordna och utveckla evenemangsutbudet i Kalmar, driva turistbyrå- och gästhamnsverksamhet samt i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för verksamheten på Kalmar Slott. Kalmar Slott är ett av bolagets tre affärsområden. Övriga affärsområden är Evenemang och Besöksservice.

Kalmar Slott ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk. Verksamheten i Kalmar Slottskyrka drivs av Svenska kyrkan.

Mer information:

www.kalmar.com

Destination Kalmar

Destination Kalmars integritetspolicy

Statens fastighetsverk

Kalmar Slottskyrka