1994

 • Ögonblick av tillvaro. Fotoutställning, visades i Sturesalen mars-april.
 • Yrjö Edelman Konstutställning bla med Unionstavlan, visades i Sturesalen april-aug.
 • Ivar Arosenius Konstutställning i Frökenrummen, bildspel i östra tornrummet samt boken Kattresan uppbyggd i Förbrända salen, träfigurer illustrerar hela sagan.
 • CODEX. Vandringsutställning från Riksutställningar. Visades i Kvinnofängelset , okt-dec.
  Kalmar Slott köper denna utställning efter RU:s utställningsperiod. Visades nu i Kvinnofängelset som en av slottets basutställningar.

1995

 • Serie kopplingar. Lasse Å och Sture H. Visades i Frökenrummen mars-april. En av utställningarna som visats på slottet och som har visat på ökade publiksiffror under utställningsperioden och som kan kopplas till utställningen.
 • Kråkfötter och krusiduller. Vandringsutställning Riksutställningar. Visades i Sturesalen maj-sep.

1996

 • Lejonet från Norden, utställning om Gustav II Adolf och hans krig. Föremål från tiden samt bilder av illustratören Göte Göransson. Visades i Frökenrummen maj-sep.

1997

 • Kalmar Unionen 600 år, Margareta I. Visades i Drottningsalen, Frökenrummen, norra förrummet, norra och södra tornrummet, Förbrända salen samt Rustkammaren, april-juli.
 • Design x 9. På slottet visades bla hemslöjd samt företagsdesign. Visades i Drottningsalen, Frökenrummen, Förbrända salen samt Rustkammaren, aug – okt.

1998

 • Skulpturlandskapet- En monumental fotoutställning om samspelet mellan konst och skulptur och den omgivande naturen och miljön. Förbrända salen april-maj. Samarbete med Bodö i Norge.
 • Från vaggan till graven, Norska kyrkan 1000 år. Förbrända salen juni-sep. Samarbete med Bodö i Norge.

1999

 • Bärnstensutställningen. Visades i Förbrända salen, sydöstra fyrkantstornet och Rustkammaren maj-aug.

2000

 • Konstnären, Erik Höglund. Glasets förnyare. Visades i Förbrända salen maj-sep.

2001

 • Den rörliga bildens århundrade. Maj-aug vandringsutställning Riksutställningar.

2002

 • Sigvard Bernadotte Design. April-Maj Dukat bord, visades i Förbrända salen.
 • Textila Juveler, Sonja Hahn-Ekberg. Visades i Frökenrummen maj-aug.
 • Fängelseutställningen. Kalmar anstalten 150 år. Visades i Borgstugan juni-sep.
 • Kvilt. Visades i Frökenrummen aug-okt.

2003

 • Tre kronor och den polska örnen. Visades i Frökenrummen, Förbrända salen samt i Rustkammaren april- aug.

2004

 • Bygden där vinden vände. Fotoutställning av Peter Gerdehag Visades i Förbrända salen april-juni.
 • Renässanskläder. Utställning i samarbete med Renässansgillet i Kalmar. Visades i Förbrända salen juni-sep.

2005

 • Bländverk. Ljusutställning. Visades i Förbrända salen/Frökenrummen juni-sep.
 • Se Hjärnan. Utställning från Riksutställningar. Visades i Sturesalen och Borgstugan aug-okt.

2006

 • Slottsfjärdsfynden. Om utgrävningarna i Slottsfjärden under 1930-talet. Visades i Förbrända salen juni-sep.
 • Konstutställning med Kalmarmotiv. Samarbete med Kalmar Konstmuseum. Visades i Frökenrummen juni-sep.

2007

 • I Linnés anda. Visades i Förbrända salen maj-sep. 1700-tals utställning bla på temat Linné.
 • Älskade Trasmattor. Visades i Rustkammaren maj-sep.
 • Nock, ragg och rya, det glänser om ullen. Utställningen visades i nedre delen av Förbrända salen juni-aug.

2008

 • Möt Kina på Kalmar Slott. Både historisk och modern konst. Visades i Förbrända salen, Rustkammaren, Sturesalen, Borgstugan,Sven Månsson sal och Frökenrummen juni-sep.

2009

 • Konst på slottet: Olika konstnärer. Eva Lange, Helen Multanen, Kåre Holgersson, Annika Ekdahl, Raine Navin och Gunilla Skyttla. Modern konst visas i Förbrända salen, Rustkammaren, Frökenrummen samt Sven Månsson sal maj-sep.

2010

 • Konst på slottet:
  Yrjö Edelman i Förbrända salen, norra fyrkantstornet samt försäljning i Sven Månsson sal, juni-sep.
  Kurt Asker i Frökenrummen. Juli-sep.
  Anders Johansson, fotoutställning i Rustkammaren, juni-juli.
  Lars Kagg skolan, foto från olika delar av slottet. Frökenrummen, maj-juli.

2011

 • Capellagården, elevarbeten. Visades i Frökenrummen juni-aug.
 • Konstens kungar, Picasso och hans samtid. Visades i Förbrända salen, juni-okt.