Kalmar Slott är i ständig utveckling

Ända sedan 1180 har nya årsringar lagts till slottet och förändringarna är en del av historien.

2019 ingick Kalmar kommun och Statens Fastighetsverk ett nytt tioårigt hyresavtal och därtill en överenskommelse om en utvecklingsplan med gemensamma målsättningar. Mycket har hänt sedan första tioårs-avtalet 2009, tack vare arbetet med gemensamma mål och ekonomiska satsningar.

En mycket efterlängtad hiss installerades på slottet 2011 som ger tillgång till bl.a. Gröna Salen och kyrkan (se mer under fliken tillgänglighet) för besökare med funktionsnedsättning.

Barnens Slott är en satsning som handlar om riktad verksamhet för nya publikgrupper. Här kan barnen uppleva, leka, se och höra slottet och dess historia från en annan tid. Barnens Slott är ett sätt att levandegöra historien så att intresse och glädje infinner sig när man kommer till ett historiskt besöksmål som Kalmar Slott.

Den permanenta utställningen “800 år av krig, makt och ära” hör också till satsningarna som syftar till att levandegöra och berätta om både slottets och Kalmars historia.

Gröna Salen är sedan vintern 2011 utrustad med teknik för att möta dagens krav på en konferenssal. Salen är utrustad med ett övergripande styrsystem för ljus, ljud, bildöverföring, filmdukar 5 x 5 meter samt fiberuppkoppling med upp till 100 MB. Det finns även trådlös mikrofon och trådlösa headset samt en talarstol.

Även konferenssalen Sven Månsson har utrustats med teknik för att kunna hålla digitala möten.

Upplevelsekoncept är även det en del i utvecklingen av verksamheten på slottet. Guidade visningar som berättar historien på ett lite annorlunda sätt är numera ett populärt sätt att ta del av slottets berättelser samt möjligheten att se andra delar av slottet än Paradvåningen. 

I augusti 2014 stod slottets nya restaurang färdig. Det var en unik om- och tillbyggnad som gjordes. För att vidareutveckla Kalmar Slott och samtidigt skydda unika kulturvärden utfördes en om- och tillbyggnad för kök, serveringslokaler och personalutrymmen. Det unika projektet tillkom genom EU-projektet Öppna Portar. För Kalmar Slott innebar Öppna Portar att spännande källarvalv från Gustav Vasas tid på slottet kunde tillgängliggöras för middagsgäster, en önskan som slottet länge närt. De kulturhistoriskt värdefulla 1500-talssalarna Gröna salen och Gyllene salen kunde därmed bättre bevaras för framtiden, då en hel del av slottets middagar tidigare ägt rum i dessa salar.