Ang covid-19 - Kalmar Slott - ett riktigt slott kalmar slott

← Tillbaka till nyheter

Ang covid-19

2020-03-27 · För att vi skall försäkra oss om att ni besökare och vår personal inte utsätts för smitta har vi beslutat om särskilda rutiner och uttalade rekommendationer.

• Varken besökare eller personal som själva visar symtom, såsom hosta, snuva eller feber skall vistas på Kalmar Slott.

• Att hålla avstånd till varandra är ett viktigt sätt att visa hänsyn. Vår personal kommer därför, om det behövs, vägleda er så att det alltid finns gott om plats i de olika salarna och rummen på slottet. Vi ber er besökare följa de eventuella råd som personalen ger er.

• Vi informerar alla våra besökare och personal om vikten av god handhygien och att nysa i armvecket.

• Vi informerar alla våra besökare om att hålla avstånd till varandra.

• Om det skulle bli köbildning i vår butik kommer vår personal upplysa om att besökare skall hålla avstånd om minst två meter till varandra.

• Vi har handsprit utställt vid vår in- och utgång, vid kassan och i utställningen Gustav Vasa talar ur skägget.

• Vi har utökat våra städrutiner med mer frekvent rengöring av ytor på slottet, såsom bland annat handtag, toaletter mm.

• I vårt café har vi borden placerade på ett sådant sätt att våra gäster inte sitter trångt. Vid beställning gäller att hålla avstånd i kön.