Gustav Vasa talar ur skägget, en utställning om makt - Kalmar Slott - ett riktigt slott kalmar slott

← Tillbaka till nyheter

Gustav Vasa talar ur skägget, en utställning om makt

2019-10-18 · Nästa år är det 500 år sedan Gustav Vasa gjorde entré i Kalmar. Nu ska han åter få inta Kalmar Slott. Den 4 april 2020 öppnar utställningen Gustav Vasa talar ur skägget, en utställning om makt.

1520 landstiger Gustav Vasa på Stensö udde, strax söder om Kalmar Slott, efter att ha suttit gisslantagen på Kalö slott i Danmark. Nu börjar kriget mot unionskungen Kristian den II som slutar med att han 1521 väljs till Riksföreståndare och 1523 väljs till kung över Svea rike. 

Med propaganda, våld och alla dåtidens maktmedel tar han makten, driven av hämnd och revanschlystnad. Alla uppror slås ner med största brutalitet. Det gäller att försvara ära och heder och med impulsiv träffsäkerhet ställa alla schackpjäser i rätt position och spela ut fienderna mot varandra.

Efter Gustav Vasas närmare 40 år som kung hade Sverige omdanats i grunden och blivit en stat, med en stark centralmakt där all makt utgick ifrån kungen. Staten hade nu ett skatteväsende där kungens kontroll var total och en egen armé hade inrättats.  Den katolska kyrkans makt hade Gustav manövrerat ut och istället infört den protestantiska läran och därigenom sett till att kyrkan var underställd kungen själv. Ett kansli som lojalt styrde riket och som kommunicerade ut mot med omvärlden hade inrättats och när kungen dör väljer man inte längre kungatronen, den ärvs.

Utställningens tema rör sig kring makt, manipulation och propaganda. Utställningen kommer att visas i Fångetornet, Förbrända salen och Rustkammaren, en yta på ca 500 kvm. Den största platsen kommer hans skägg att uppta, det skall både lysa och tala!

- Utställningen skall ge oss kunskap om vad som hände i Sverige för 500 år sedan samtidigt som vi vill att Gustav skall tala till oss personligen, kanske rentav skapa en relation till oss? Då kan hans historia bli levande och relevant att reflektera över och det blir inte svårt att dra paralleller till twittrande och manipulerande makthavare av idag, säger Mimmi Mannheimer,  slottschef. 

Utställningen sker i samarbete med Livrustkammaren, med original föremål som kommer att visas, samt att några kommer visas tillsammans med modern 3 D teknik.

-Det finns inte många föremål från den här tiden bevarade så det är mycket roligt att vi med vårt fina samarbete med Livrustkammaren kan få låna några föremål som funnits i Gustav Vasas ägo, berättar Tommy Josefsson, intendent på Kalmar Slott. 

Till utställningen kommer vi att ha en föreläsningsserie som vi samordnar tillsammans med Kalmar Länsmuseum, Linnéuniversitetet och Kalmar kommun. Inte mindre än tio föreläsningar under året kommer att ges och vi börjar redan i år den 19:e november med att bjuda in Olle Larsson som utkommit med boken En furste bland furstar. Han kommer ge oss en första lektion i vem Gustav Eriksson (Vasa) var och ge oss en fördjupad bild av upprorsmakaren som blev kung.

Vi kommer även att arbeta fram skolkoncept så att vi kan erbjuda elever och lärare spännande infallsvinklar på makt, manipulation, våld och propaganda utifrån Gustav Vasa och med dagens verklighet för ögonen. 

Då det är det personliga mötet som vi på Kalmar Slott främst vill erbjuda våra besökare kommer vi, att precis som annars, ha guidepresentationer av våra eminenta guider i samband med utställningen, berättar Mimmi Mannheimer.
Utställningen produceras av Kalmar Slott tillsammans med ett kreativt team av designers, arkitekter, historiker, dramatiker och grafiker.

Då det inte bara är Kalmar som kan jubilera Gustav Vasa 500 år kommer utställningen efter att den visats i Kalmar att resa vidare. Förhoppningen är att utställningen ska vandra upp genom Sverige, precis som Gustav Vasa gjorde för 500 år sedan. Men vilka städer det blir måste museerna själva få avslöja i sinom tid.


Credlista:
Utställningsdesign:
Tove Alderin/Tove Alderin Studio
Johan Carlsson/JAC Studios
Utställningstexter:
Kristina Ekero Eriksson och Bo Eriksson
Grafisk design:
Sophia Wood
Dramatiker:
Mia Törnqvist

Utställningen visas på Kalmar Slott från den 4 april till den 1 november 2020 och är ett samarbete med Livrustkammaren.