Waart Mäktigaste Huus - Kalmar Slott - ett riktigt slott kalmar slott

Waart Mäktigaste Huus

Kalmar Slott var en av rikets viktigaste gränsfästningar. Under flera hundra års tid fick dess murar utstå både stormningar och kanonkulor.

Följ med på en specialguidning som förklarar Kalmar Slotts strategiska värde och några av de otaliga konflikter som har utspelat sig på slottet. Hör historier från blodbadet 1525 till det sista stora krig som slottet var inblandat i, Kalmarkriget 1611. Står du stadigt när kanonerna mullrar?

Denna guidade tur sker till stor del utomhus och runt på slottets vallar och lämpar sig därför bäst under vår, sommar eller höst. 

Visste du att:
…slottet har utsatts för över 20 belägringar men aldrig fallit med våld?
…slottet som mest var bestyckat med upp till 300 kanoner?
…1525 avrättades hela besättningen, utom två unga drängar, av Gustav Vasa trots löfte om fri lejd?
…man i södra tornet fortfarande kan se några kanonkulor från Kalmarkriget?
…Karl IX utmanade Christian IV på duell efter slottets kapitulation 1611, men blev nekad av den danske kungen?