Medeltidsguidning för barn - Kalmar Slott - ett riktigt slott kalmar slott

Medeltidsguidning för barn

En barnguidning om medeltiden i Sverige, Kalmar och på Kalmar Slott.

Hur mörk var egentligen ”den mörka medeltiden”? När fick vi riddare? Hur blev Sverige, Sverige?

En mer faktainriktad barnvandring för den vetgirige men på barnens villkor! Fokus är medeltiden och Kalmarunionens tid på Kalmar slott, i Kalmar och i Sverige.
Under vandringen berörs hur och när Sverige skapades, när vi fick riddare, de fyra stånden, handelns och religionens roll i samhället samt maktstrukturer och maktkamper under medeltiden.

Guideturen lämpar sig för barn i årskurs 3-6, gärna som komplement till vår ordinarie tur i slottets Paradvåning.
Vandringen tar ca 30-40 minuter och har skrivits med utgångspunkt i skolans läroplan samt litteratur för årskurs 4-6.
Beroende på ålder kan guideturen anpassas när det gäller tidsepok och innehåll.