Kalmar Slott är certifierade av Swedish Welcome - Kalmar Slott - ett riktigt slott kalmar slott

Kalmar Slott är certifierade av Swedish Welcome

Swedish Welcome har tilldelat Kalmar Slott certifieringen ”Utmärkt” i årets bedömning. Slottet är nu endast 5 procentenheten från ”Enastående” och har under de fyra senaste åren ökat från 68 % till 75 % i utvärderingens totalbedömning.

Swedish Welcome är en oberoende aktör som drivs utan vinstsyfte och som tillsammans med sina medlemmar vill bidra till en bättre gästupplevelse. De utför besök och bedömer olika hotell- och besöksmål och resultaten publiceras på hemsidan swedishwelcome.se.

Kalmar Slott har varit medlem i Swedish Welcome sedan starten 2011 och detta är fjärde året som vi bedöms. Vi ser vårt medlemskap i Swedish Welcome som ett sätt att få vår verksamhet kvalitetssäkrad och har fått en väldigt informativ och bra rapport levererade till oss efter certifieringen.

Genom hemliga och bokade besök i verksamheten som skall certifieras bedömer professionella rådgivare hur bra verksamheten är inom ett hundratal områden. Det handlar om allt från gästbemötande och städning till minskad vattenförbrukning och smarta energilösningar. Besöken resulterar i en skriftlig rapport där resultatet redovisas samt förbättringsförslag ges.  Verksamheten tilldelas också en procentenhet som summerar de olika områdena samt en helhetsbedömning. De bedömningarna som Swedish Welcome delar ut är; Enastående, Utmärkt, Mycket Bra, Bra, Godtagbart, Åtgärd krävs, Ej signifikant, Ej tillämpligt.

Läs mer om Swedish Welcome: http://www.swedishwelcome.se/om-oss/
Kalmar Slotts sida på Swedish Welcome: http://www.swedishwelcome.se/medlem/kalmar-slott/